۱۳۹۰/۱/۲۳

آخوندها چه کاری به جز روضه خونی بلدند ؟


 آخوندها  قشری از جامعه مفت خور ایران هستند که توانستند با روضه خوانی بر ملت ایران  چیره شوند  و حاکمیت را در سلطه خود قرار دهند .

آخوندها نشان دادند  به جز روضه خوانی  کارهایی بلد هستند از قبیل 

 

1- رهبر شدن و شخص اول مملکت شدن /

2- رییس جمهور شدن و شخص دوم مملکت شدن /

3- نماینده مجلس شدن /

4-وزیر شدن/

5- رییس شرکتهای دولتی شدن /

6- مدیر سازمانهای دولتی شدن /

7-استاندار شدن /

8- سفیر شدن /

9-رییس دانشگاه شدن /

 

10-فضا نورد شدن مثل آخوند  سید روح الله خمینی هندی /

11- بی ناموس شدن  مثل آخوند سید علی خامنه ای /

12-کفن پاره شدن مثل جنازه آخوند  سید روح الله خمینی /

13- قواد شدن مثل امام جمعه شهرهای ایران/

14-بی غیرت شدن مثل آخوند هاشمی رفسنجانی /

15- دزد شدن مثل همه آخوندهای جمهوری اسلامی/

16- شارلاتان شدن اخوند قرائتی/

17- وقیح شدن مثل اخوند جنتی /

18-رذل شدن مثل آخوند طائب/

19- سفاک شدن مثل اخوند خمینی و آخوند خامنه ای /

20 -ابنه ای شدن  مثل همه آخوندهای حوزه علیمه قم /

و دهها شغل و کار  دیگر