۱۳۹۰/۱/۲۲

تصور کن 4 تا صفر از واحد پول ریال حذف شده و در حال خرید هستی !


تصور کن دارو دسته ا.ن 4 تا صفر را از واحد ریال حذف کردند بعد

میری بقالی یه نوشابه میخری 50 دینار :)

بعد خونه میخوای بخری میگه متری صد ریال :)

پراید میشه 8000 ریال :)

بنز یه میلیون دلاری میشه یه میلیون ریال :)

گوشت میشه کیلویی 2 ریال :)

ماست میشه 100 دینار :)

10 دینار هم پول تو جیبی میدی به بچه ات :)

عجب حال گیری میشه وقتی فیش حقوقت را ببینی :(

اخرش هم حقوقت سرماه میشه 33 ریال :(