۱۳۹۰/۱/۲۴

به یک فقره شتر قلاده بسیجی هتاک برای رو کم کنی نیازمندیم


چند وقتی میشه با یه یاروی خ.ری دعوامون شده وهیچ جوره به صراط مستقیم هدایت نمیشه, چند نفر پیشنهاد دادند یه فقره شتر قلاده  بسیجی هتاک کارتو راه میندازه  .
 حالا برای رو کم کنی خ.ره  به یک فقره قلاده شتر قلاده بسیجی  برای هتاکی  نیازمندیم  و در قبال  انجام این امر خطیر  چند کارتون ساندیس  حق الزحمه پرداخت می شود
از انجایی که بسیجی توانستند به دختر هاشمی رفسنجانی  توهین کند و حتی تا جر دادگی هم پیش رفت و هیچ بلایی سرش نیومد هیچی مدال شجاعت هم گرفت لذا به یک بسیجی نیازمندیم تا چند تا فحش ابدار به  ناموس  خ.ره تو بیت  خ.ر بده و چند تا کارتون ساندیس تحویل بگیره
!!

طنز