۱۳۹۰/۱/۱۷

حسن عباسی : رابینسون کروزوئه , نماد و فرهنگ استکباری و جاه طلبی و امپریالیسیم امریکاست

 

 

به گزارش شیعه نیوز دکتر حسن عباسی تئوریسن نظام  که تاکنون جندین فیلم وسریال را نقد کرده است , این بار پس از نقد سریال لاست و خانواده امریکایی دکتر ارنست  این بار در تشریحی جامع داستان رابینسون کرزوئه را  که در جزیره خالی از سکنه  گرفتار شده است را با فراض این سوال  زیر سوال برد و گفت :
« ایا اقای رابینسون کرزوئه  در راستای  تحریف امام زمان ساخته نشده است ؟»

غربی ها به فرماندهی امریکای ملحد با تحریف ویژگی های داستان  امام زمان اقدام به داستان سرایی برای خلق شخصیتهای نظیر امام زمان دست زده اند و در این راستا با سریال لاست را ساختند و من در تحقیقی جالب به بررسی این روند  در تاریخ داستان و رسانه پرداختم و می توانم بگویم امریکا با خلق داستانهای نظیر مرد عنکبوتی  ( اسپایدر من ) و مرد خفاشی (بت من )  ارنولد در ترمیناتور  دست به  مصادره  امام زمان زده اند و اینده ای که قرار است امام زمان   بوجود اورد با شخصیتهای کمیک ضعیف و مضحک جلوه دهند .
در بررسی دیگری که سالها زمان و هزینه هنگفتی از بودجه جمهوری اسلامی صرف شد به این نتیجه رسیدیم که نویسنده امریکایی رابینسون کرزوئه  از احادیث شیعیان درباره  ویژگی های شخصیتی و رفتاری و اجتماعی امام زمان در جهت بدمن  داستان  سوء استفاده  کرده است  و برای همین برای  اینکه  شخصیت امام زمان را  مصادره کنند اقدام به خلق شخصیت رابیسنون کرزوئه کرده اند . ای بچه شیعه ها ببینید چه جوری دارند قهرمانهای شما را مصادره می کنند  . تا کی باید دست روی دست گذاشت تا این کافران اندیشه های شیعه را تحریف کنند .
رابینسون کرزوئه  نماد استکباری و جاه طلبی و امپریالیسم امریکا در جزیره غیر مسکونی است که تمام جزیره مالک می شود و نشان دهنده خوری مالکیت جویی و تمامیت خواهی امریکاست . همانند خانواده دکتر ارنست ملعون که جزیره ای را مصادره می کند.  نویسنده امریکایی  ملعون در رابینسون کرزوئه  ابتدا با  غرق کردن کشتی که منظورش جهان است که توسط امام زمان ما شیعیان نابود می شود   داستان را اغاز می  کند و در اینجاست که  مردی از امریکا ناجی جهان می شود و بدور از فرماندهی و استیلای امام زمان در بخشی از جهان زندگی سراسر  ریا و کفر و الحادی را بنیانگذاری می کند و جهان جدیدی را بدون حمایت از امام زمان اغاز می کند که نشانه کفر  شدید نویسنده است . ای بچه شیعه ها کجا هستید
 متاسفانه صداوسیما  مبلغ این داستانهای  سراسر ضدیت با امام زمان شده است و از صبح تا شب فیلم وسریال های  تخریب امام زمان را که در هالییود درست شده است را پخش می کنند . روزی نیست سریال اروپایی و امریکایی پخش نشود . ای بچه شیعه ها کجا هستید ببینید با بودجه امام زمان چه سریالهای می خرند و پخش می کنند .
رابینسون کرزوئه را در مقابل امام زمان ساخته اند  درد اینه که با بودجه امام زمان در مقابل امام زمان دارند تبلیغ می کنند .
 در دراز مدت نتیجه این میشه  بخش زیادی از مردم با دیدن این سریالها  فتنه گر می شوند و از نظام روی گردان می شوند
.