۱۳۹۰/۱/۱۸

ده نمکی : چماقی که در 18 تیر بر سر فتنه گران دانشجو کوبیدم رو طاقچه اتاقم است !

 

ده نمکی در مصاحبه ویژه ای که با کیهان قهوه ای داشت در مورد چماق داری گفت :

« باید بگویم بنده در اغتشاش 18 تیر که بر ساحت ولی امر مسلمین جهان خدشه وارد شد مثل آب در اتش جلز و ولز می کردم  شب و روز نداشتم . بدجوری حضرت اقا هتک حرمت شده بود . شوخی نبود تمثال حضرت اقا جر بدجور خورده بود . بنده سر دسته بالمعروفات و المنکرات لباس شخصی  بودم و توانستم با ارشادهای مقتضی و ضروری ریشه اغتشاش 18 تیر را بخشکانم . هنوز چماقی که بر سر فتنه گران در 18 تیر کوبیدم را در طاقچه اتاقم دارم  و ...»


طنز