۱۳۹۰/۱/۳۱

خامنه ای در ختنه سورون به ختنه کننده گفت : یا حسین

به گزارش کیهان قهوه ای ایت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران با نقل خاطره ای از خواهر تنی مقام معظم رهبری گفت : 

« از ویژگی های خاص حضرت ایت الله خامنه ای نفس مطمئنه ایشان است که زبانزد خاص وعام است . بی شک مقام معظم رهبری متقی ترین بشر جهان است که بواسطه فیض عظیم ایشان ایران اسلامی سراسر شوکت و رفاه است در اینجا خالی از ذکر نیست از کرامات ایت الله خامنه ای   با یک واسطه از خواهر تنی مقام معظم رهبری  این خاطره را ذکر کنم  , در جشن مولود کعبه همزمان با ختنه کردن مقام معظم رهبری ایشان بدون بیهوشی معمول که بروی شرم گاه و الت نرینه صورت گرفت. مقام معظم رهبری بدون بیهوشی موضعی ختنه شدند و دامپزشکی که در مشهد در ختنه کردن حاذق بوده است  به خواهر تنی ایت الله خامنه ای نقل می کند سید علی را زمانی که ختنه می کردم بدون استفاده از مواد بیهوشی ختنه کردم و زمانی که الت متبارک ایت الله خامنه ای را می بریدم سید علی بدون هیچ دردی  ذکر یا حسین را گفت که بنده نیز در جواب گفتم میرحسین .»

ایت الله صدیقی  ادامه داد :« حالا یه عده عمال صهیونیست  نعوذ بالله التشان را ختنه نکرده اند و هیچ دردی متحمل نشده اند و یا اینکه  با بیهوشی ختنه شده اند  و یا اصولا کافر هستند چه می فهمند که حضرت ایت الله خامنه ای هنگام ختنه سورون هیچ دردی نداشتند و بر شرایط و زمان و ماکن برتری داشته اند و موقعیت شناس بوده اند و ذکر یا حسین می گفتند