۱۳۹۰/۲/۲

مداحان محب درگاه مقام عظمی ولایت , آلت احمدی نژاد را ختنه می کنند / عکس آلت ا.ن

 

آلت احمدی نژاد

 

به گزارش کیهان قهوه ای دسته ای از مداحان  محب درگاه ال ولایت فقیه پس از اگاهی از اینکه دکتر آلت محمود احمدی نژاد ختنه نشده است و جز فرقه ای از نو کیشان مسلمان است که آلت  فرزندان خود را ختنه نمی کنند تصمیم گرفته اند تا آلت  احمدی نژاد را ختنه کنند . 

 در جلسه ای که صبح امروز در مرکز جهانی مداحان محب درگاه ال ولایت برگزار شد تصمیم برآن شد که  آلت محمود احمدی نژاد را ختنه کنند .

 درابتدای جلسه یکی از مداحان با ارائه سندی نشان داده شد که پدر محمود احمدی نژاد 50 سال پیش اسلام اورده است وآلت  محمود احمدی نژاد هم ختنه نشده است و برای همین تصمیم  گرفته اند در یک عملیات ضرب الاجل آلت دکتر احمدی نژاد را ختنه کنند .

از انجایی که چند روزی است آلت دکتر احمدی نژاد دردسر ساز شده است  تصمیم بران شد که زمانی که محمود احمدی نژاد خوابیده است به وی نزدیک شوند وسر آلت احمدی نژاد را که خوابیده است ببرند و به مقام عظمی ولایت تقدیم کنند . 

 تلاش خبرنگار ما برای کشف بیشتر حزییات ناموفق بود  ولی احتمالا بزودی سر آلت دکتر احمدی نژاد بزودی قطع می شود .