۱۳۹۰/۱/۱۹

گزارش سالیانه شرکت ساندیس علی مضاعف و شرکا

 

شرکت ساندیسعلی مضاعف و شرکا در سال جهاد خریت

به گزارش کیهان قهوه ای  شرکت ساندیس علی مضاعف و شرکا  سال پیش در لحظه سال تحویل با ایراد سخنان ساندیس علی افتتاح شد .


شرکت ساندیس علی مضاعف و شرکا در یک سال گذشته با پشت سر گذاشتن فتنه هایی همچنان به تولید و توزیع ساندیس بین ذوب شدگان در ساندیس علی ادامه می دهد و در اخرین سخنرانی ساندیس علی در ابتدای سال اعلام گشت که باید در تولید و توزیع ساندیس جهاد بیشتری کرد و با خرکاری در سال جهاد خریت  میزان تولید ساندیس افزایش دهند .

 سید علی  جهاد خریت را لازمه بقای شرک ساندیس علی مضاعف دانست و بیان داشت که شرکت ساندیس علی مضاعف و شرکا با خرکاری  وجهاد خریت باید به الگوی اول منطقه تبدیل شود . 

 در سال گذشته تحول عظیمی در بین سهامداران رخ داد که علی اکبر کوسه از سهامداران اصلی شرکت ساندیس علی مضاعف و شرکا  بخشی از سهام خود را در ریاست خرشدگان سید علی از دست داد و صندلی ریاست بخش خرشدگان شرکت را واگذار کرد و پیش بینی میشود با توجه به افول قدرت علی اکبر کوسه ریاست بخش تشخیص کیفی نظام را هم واگذار کند و سهام خود را در شرکت ساندیس علی از دست دهد . این در حالی است چند تن از کارگران به دختر اکبر کوسه فحش های بد دادند و می خواستند به وی در پارکینگ یکی از شعبات در شهرری تجاوز کنند و دخترش را جر بدند که تاکنون اقدامی با این کارگران صورت نگرفته است .

 همچنین میمون نژاد یکی دیگر از سهامداران توانست چند فتنه را با کمک  رییس شرکت خاموش کند و با دستور  صاحب اصلی شرکت چند تن از سهامداران را در منزل حبس کند