۱۳۹۰/۱/۱۴

احمدی نژاد: اینترنت جهان باید پاک و امام زمانی باشددکتر احمدی نژاد در گفتگویی  اعلام داشت : طبق زمان بندی های صورت گرفته بزودی شاهد اینترنتی پاک در عرصه جهان خواهیم بود 
 به گزارش کیهان قهوه ای محمود احمدی نژاد با بیان خاطره ای از اینترنت گفت :
«بنده زمانیکه در شهرداری تهران مشغول انجام وظیفه بودم متوجه شدن اینترنت خیلی ناپاکه و ناخالصی زیاد داره ,  همین دیروز که بعد از سالها کانکت شده بودم وضع بدتر هم شده بود حدود چند هزار سایت رسما عکس های خنده دار از مقام عظمی ولایت و من در اینترنت گذاشتند البته دست صهیونیستها را در این امر دخیل می بینم .لذا به اقای مشایی ابلاغ کردیم با ایجاد کار گروهی اینترنت را پاک و در وجه امام زمانی ایجاد کنند و عناصر متهتک و لابی صهیونیستها را از اینترنت خارج کنند .»
احمدی نژاد در تشریح پاک کردن اینترنت گفت :
« این پاک کردن ابتدا با پاک کردن اینترنت از شعایر شیطانی و صهیونیستی است و در مرحله بعد جایگزین کردن اینترنت  امام زمانی با اینترنت صهیونیستی است لذا بزودی اینترنت بسیار پاکی را به جهان عرضه می کنیم که امام زمان هم راضی باشند و شاهد سایتی به اسم فیس بوک که در تضاد آشکاری با پدیده امام زمان است نباشیم »
احمدی نژاد در اخر از راه اندازی سایت فیس امام زمان  به جای فیس بوک صهیونیستی خبر داد که محبان امام زمان  در این سایت در راستای مهدویت فعالیت می کنند