۱۳۹۰/۱/۱۵

جهاد اقتصادی یا جنگ کردن برای مال خر؟


جهاد  : در اسلام به معنی جنگ و محاربه کردن در راه الله است یا باید بکشی یا کشته شوی
اقتصاد :  هم در منظر امام خمینی رحمت الله علیه  یعنی مال خر
 سید علی گدا یکدست پاکدست عبا خونی امسال را سال جهاد اقتصادی نامیده  , در واژه یابی این اصطلاح می توان به این نتیجه رسید که سال جهاد اقتصادی یعنی  سال جهاد خریت
 و در معنی دیگری می شود جنگ کردن برای مال خر

ایا خامنه ای امسال می تواند مال خر را در جنگ بدست اورد؟