۱۳۹۰/۲/۲

آگهی تجاری , برای انجام اعدام در جلوی منزلتان با زندان شهرتون تماس بگیرید !

 

بشتابید :  اعدام تضمینی در برابر پنجره خانه تان

 

 آگهی شورای عالی زندانهای جمهوری اسلامی

 

از انجایی که جمهوری اسلامی ایران با افتخار امام زمان  سرانه اعدام را در جهان در اختیار دارد و هر 6 ساعت یک تن در ایران به دار اویخته می شود لذا شورای عالی زندانهای جمهوری اسلامی از علاقه مندان دعوت می کند با تماس با زندان شهر  شاهد اخرین آدم کشی اسلامی با طناب دار در جلوی منزلتان باشند .