۱۳۹۰/۱/۲۰

احمدی نژاد : مشایی از عوامل صهیونیست هابود که با فرمان مستقیم رهبری معزول شد

 

 

به گزارش  کیهان قهوه ای  دکتر احمدی نژاد در گفتگویی  اختصاصی  گفت :

 « متاسفانه اقای اسفندیار رحیم مشایی ماری در استین بنده بود که توانسته بود با رمالی بنده را گول بزند و وارد دولت اسلامی شود که با رهنمودهای مقام عظمی ولایت بر من به عینیت ثابت شد که اقای  رحیم مشایی از عوامل مسلم صهیونیستها بود  که با مطرح کردن مکتب ایرانی قصد داشت دولت اسلامی امام زمانی را خدشه دار کند که با تیر غیب امام زمان و توسط ولی امر مسلمین جهان از پست های باد اورده بر کنار شد و با توجه به توبه ایشان الان هم با عنایات و رافت و گذشت مقام عظمی ولایت  همچنان از سر 17 پست خود باقی مانده است ولی درساختمان  نهاد ریاست جمهوری کاری ندارد که انجام دهد »

 احمدی نژاد در همین حال  گفت : 

 « ان کسانی که فکر می کردند بنده با ولی فقیه مشکل دارم سخت در اشتباه هستند بنده خادم و نوکر ایت الله خامنه ای هستم واگر امر کنند حاضرم سر فرزندانم را ببرم و بندازم جلوی پای مقام عظمی ولایت چه برسه به عزل مشایی از سرپرستی از دفتر ریاست جمهوری اسلامی...»

 احمدی نژاد در اخر گفت : 

« بنده مشایی را همچون برادرم دوست دارم وبه ایشان ارادت دارم وایشان را با اینکه از عوامل صهیونیست ها بود بخشیده ام و ممکن است دوباره  سمت های  خوبی به ایشان تفویض کنم »