۱۳۹۰/۲/۲۴

تصویر اختصاصی از قهر یازده روزه احمدی نژاد در خانه اش


به گزارش کیهان قهوه ای دکتر احمدی نژاد سر قضیه استعفای مصلحی یازده روز در خانه اش تحصن کرده بود و بیرون نیامده بود
.
%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C+%25D9%2586%25DA%2598%25D8%25A7%25D8%25AF++%25D9%2582%25D9%2587%25D8%25B1+%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF.jpg
احمدی نژاد در اتاق خوابش در میان زباله ها

خانم اعظم سادات فراحی همسر محمود احمدی نژاد به خبرنگار ما بیان داشت :
« محمود در این یازده روز از اتاقش خارج نشده بود و با همه قهر کرده بود و با صدای بسیار بلندی به ایت الله خامنه ای مقام معظم رهبری فحش های بد بد می داد . باور نمی کنید حتی اقای دکتر در داخل اتاق قضای حاجت می کرد و توالت هم نمی رفت . محمود در را قفل کرده بود و به ما گفته بود از بالای در که برایش اب و غذا بفرستیم داخل اتاق و اجازه نمی داد اشغالها را از اتاق خارج کنیم. »
همسر احمدی نژاد در بخش دیگری گفن :
«حتی زمانیکه اقای جنتی برای عیادت و آشتی کنون با مقام معظم رهبری تشریف اوردند ایشان را در میان زباله ها قرار دادند و از ایشان با ته مانده غذاها و زباله ها پذیرایی کردند .»
خانم اعظم سادات فراحی در اخر افزود :
« اقای دکتر در این سی سالی که ایشان را می شناسم تا کنون حمام نکرده اند وحتی توصیه های اکید ایت الله خامنه ای هم در این خصوص بی تاثیر بوده است و علاقه عجیبی به کثافت دارند »