۱۳۹۰/۳/۲

عکس یادگاری اهل بیت حرامسرای رهبری

 به اطلاع می رساند خبرنگار مستقر در بیت رهبری بنا به در خواست خوانندگان کیهان قهوه ای عکسی اختصاصی از اهل بیت رهبری گرفتند . 
 
 این عکس اختصاصی از حرامسرای بیت رهبری گرفته شده است