۱۳۹۰/۲/۱۷

راهکارهای دجالهای رژیم آخوندی برای جذب مردم برای شرکت در انتخابات مجلس

از آنجاییکه سرفتنه در حبس خانگی به سر می برد و ارتباطش با فتنه قطع شده ولی تنه فتنه دست از فتنه گری بر نمی دارد و فتنه گران قصد شرکت در انتخابات  مجلس ندارد  راهکارهای زیر از سوی جمهوری اسلامی  در حال اجراست :
 
1- دعوای زرگری  احمدی نژاد و خامنه ای 
2- تهدید های لفظی  مداحان  و روزنامه های اصولگرا از تیم احمدی نژاد و مشایی
3- ایجاد شایعه اختلاف عمیق بین  دستیاران احمدی نژاد و بیت رهبری 
4- ایجاد شایعه  مبنی بر حضور سید حسن خمینی و اصلاح طلبان حکومتی در انتخاباتمجلس و ریاست جمهوری
5- منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها
6- جذب عده ای مخالفان و ناراضیان به مکتب جعلی مشایی و احمدی نژاد 
7- کمرنگ کردن قیامهای مردمی در کشورهای خاورمیانه