۱۳۸۹/۶/۱۶

طلاق دختر خامنه ای به خاطر سکس گروهی شوهرش با چند زن صیغه ایبه گزارش خبرگزاری سنی نیوز عربستان با توجه به قانونی شدن صیغه ح -ج پسر آیت الله ج  که همسر بشری خامنه ای دختر آیت الله خامنه ای است در یک عملیات سکس گروهی با صیغه کردن همزمان 4 زن موجب واکنش از سوی بشری خامنه ای شد . 
ح. ج گفته می شود در آخرین سفر زیارتی خانوادگی  به مشهد با مراجعه به عفیف خانه حضرت آیت الله واعظ طبسی همزمان 4زن را صیغه کرده و به یکی از وِیلاهای بیت رهبری در وکیل آباد مشهد آورده و از بشری خواسته است به آنها ملحق شود و سکس گروپ را 6 نفره را تجربه کند که با واکنش تند بشری مواجه می شود . 
یکی از نزدیکان ح . ج به صورت اختصاصی به سنی نیوز گفته است :
سکس گروهی ح .ج زبانزد اقوام هزار فامیل جمهوری اسلامی است و حتی توصیه های مقام معظم رهبری درباره مراعات کردن در سکس هم بی نتیجه بوده است . 
 این اولین باری است که علنآ از بشری خواسته به سکس گروهی بپیوندد که موجب شد بشری ناراحت شود و به همراه محافظانش به تهران برگردد و از مقام معظم رهبری بخواهد تا از ح .ج طلاق بگیرد که بلافاصله ح. ج به حضور مقام معظم رهبری مشرف شده و قول داده است چنین قضیه ای دیگر تکرار نخواهد شد ولی بشری هم کوتاه نیامده و خواستار جدایی است . 
شایان ذکر است که مهریه بشری خامنه ای یک جلد قرآن و یک جلد نهج البلاغه و یک جلد مفاتیح الجنان و حدود سه هزار باب منزل مسکونی است .
شایان ذکر است که  در زبان عربی به جای «گ » از «ج » استفاده می شود و نام فامیل داماد خامنه ای گلپایپانی  پسر رییس دفتر ش است