۱۳۸۹/۱۰/۲۶

خامنه ای به ریاست دادگاه بین المللی لاهه در پرونده ترور رفیق حریری برگزیده شد + عکس


 

باتوجه به شایعه متهم شدن ایت الله خامنه ای  در ترور رفیق حریری  از سوی غرب جهانخوار و صیهونیسم های  جهان و درپی بی اعتبار کردن نتیجه دادگاه ترور رفیق حریری از سوی آیت الله خامنه‌ای ولایت امر جهان و به بن بست رسیدن محاکمه عاملان و آمران ترور رفیق حریری ولاینحل بودن این پرونده لذا هیئت ژوری دادگاه بین المللی به این نتیجه رسید که تنها کسی صلاحیت ریاست این دادگاه را برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق برعهده دارد شخص شخیص مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دامت برکاته است.
مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی سیدعلی خامنه ای ولی امر جهان  به ریاست دادگاه بین المللی  لاهه برگزیده شدند.
برای همین منظور جلسه بعدی دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری با ریاست نائب امام زمان (عج) حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
 از آنجایی‌که مقام معظم رهبری توانایی سفر به بلاد خارجه ندارند و در صورت سفر به بلاد خارجه بایستی به میز محاکمه دادگاه میکونوس مشرف شوند برای پاسخگویی به جنایت رستوران میکونوس، لذا در اساس‌نامه دادگاه بین المللی بند الحاقی اضافه شده است که ریاست دادگاه می‌تواند از کشور ثالثی با تکنولوژی اینترنتی و فن اوری اسکایب در دادگاه حاضر شود و جلسه دادگاه ترور رفیق حریری را برگزار کند و حکم معظم علیه خود را در خصوص عاملان بمبگذاری صادر کند.
با توجه به تبصره الحاقی ۱۲ روسای دادگاه موظف هستند که لباس مخصوص ریاست برتن کنند که حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز  این لباس را امتحان کردند که به صورت اختصاصی  کیهان قهوه‌ای عکسی از ایشان در لباس ریاست دادگاه گرفتند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای به صورت اختصاصی به کیهان قهوه‌ای*  تلویحا اشاره کردند که اسراییل محکوم است و قاتل اصلی رفیق حریری، رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی به سرکردگی امریکای جهان خوار است و از الان حکم برعلیه اسراییل صادر خواهد شد.


کیهان قهو‌ه‌ای* : چاپ ویژه قهوه ای کردن اخبار جهوری اسلامی این پست با تغییراتی  پیشتر در خودنویس منتشر شد