۱۳۸۹/۱۰/۲۴

خامنه ای به رییس جمهور تونس گفت : به جای فرار شیشه نوشابه نشان بدید ومردم را از روی پل پرت کنید

 

: حضرت ایت الله خامنه ای ولی امر مسلمین جهان با ابراز نگرانی از وضعیت کشور  مسلمان تونس  در پیامی فوری  و محرمانه به رییس جمهور تونس گفت

« اقای زین العابدین بن علی رئیس جمهور مادام العمر تونس بنده از وضعیت داخلی تونس به شدت نگران هستم و از اینکه کنترل  اعتراضات از دست شما از دولت خارج شده ناراحت و مکدر شده ام . ما در ایران چنان کاری کردیم که صدا از سنگ در میاد ولی از مردم نه . تازه میزان حذف یارانه های ما بیشتر از شما بوده ولی مدیریت شیشه نوشابه ای ما  فتنه را خاموش کرد و هر بلایی هم سر مردم در بیارم هیچ جرائت نمی کنه حرفی بزنه . 

 بن علی عزیز به جای فرار از تونس  فورا به تونس برگردید و مردم را با شیشه نوشابه  تهدید کنید و از بالای پل پرت کنید و با ماشین پلیس از روی مردم رد بشید . »