۱۳۸۹/۱۱/۱۰

احمدی نژاد ضمن ممنوعیت سفر ایرانیان به اروپا ورود کلیه سیاستمداران اتحادیه اروپا را ممنوع کرد


به گزارش کیهان قهوه ای : با اعلام خبر ممنوعیت ورود علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جدید جمهوری اسلامی به 27 کشور اتحادیه اروپا , دکتر احمدی نژاد در اقدامی متقابل به مثل  وامام زمانی وانقلابی  ورود همه  روسای جمهور و نخست وزیران و پادشاهان و ملکه ها  و وزیران  اتحادیه اروپا به  جمهوری اسلامی ممنوع کرد و ایرانیان را از سفر به اروپا بازداشت .

احمدی نژاد گفت : حالا می بینید کی ضرر می کنه ملت ولایت مدار ایران یا شما غربیان  بی ناموس هیچی ندار . ملتهای جهان ارزوی سفر به جمهوری اسلامی را دارند و روز تا شب التماس می کنند به ایران سفر کنند . بعد شما بی ناموسها اجازه سفر به وزیر امور خارجه  ملت بزرگ ولایتمدار نمی دید . همین ملت دیگه به اروپا سفر نمی کنند . از امروز اقا زاده های ما دیگه به اروپا سفر نمی کنند .  وقتی دیگه اقا زاده ها ی ما  مثل ریگ پول تو اروپا خرج نکردند می فهمید کی ضرر می کنه . فقط  اقازاده ی هاشمی میمونه تو اروپا  الان هرچی ملک و املاک داریم تو اروپا می فروشیم ...  احمدی نژاد در اخر با دهنی کف کرده گفت : مسلمن ما ضرر نمی کنیم .