۱۳۸۹/۱۱/۳

علی اکبر هاشمی رفسنجانی اگر به فکر مردم هستی سیدعلی علیل را از رهبری عزل کن


علی اکبر هاشمی رفسنجانی طبق معمول که  یکی به میخ میزنه یکی به نعل در اخرین  فرمایش گفت :

« آره من به جان عزیزم قسم پایبند به مواضع  اصیلی هستم که در نماز جمعه اخری گفتم . و اصلن من از رهبری انقد بدم میاد و قبل از این هم ابم  با رهبری تو یه جوب نمی رفت  و اگر در سخنرانی قبلی ام گفتم تابع نظر رهبر هستم خدعه کرده بودم و گرنه من عمرن تابع نظر رهبری باشم . من از سید علی انقد بدم میاد که حد و حساب نداره  می خوام سر به تنش نباشه  . اره من پایبند مواضع نماز جمعه هستم ...»

علی اکبر مثل اینکه پسته زیاد میخوری کمتر بخور برات خوب نیست تو این سن و سال اینقد پشت سرهم مواضع اعلام کنی . علی اکبر  این کارا فایده نداره خیلی زرنگی و می خوای نشون بدی به فکر مردم هستی  مقدمات عزل رهبرت را در مجلس خبرگان فراهم کن  نه اینکه  یه روز بگی  «من تابع نظر رهبر هستم »و فرداش بگی «من پایند مواضع نماز جمعه اخری هستم

 این حرفها و مواضع  قبول نیست نا سلامتی رییس مجلس خبرگان هستی  اگر می خوای کاری بکنی و به فکر مردم هستی  سید علی علیل را از رهبری عزل کن  . یعنی اینکه همه بدبختی زیر سر رهبری سید علیه ؟ 

آره دادش اول  برادریت را ثابت کن بعد بیا ادعای ارث و میراث بکن . اینجوری نمیشه که هر روز حرف متناقض و یک بام و دو هوا سر هم کنی .

والسلام