۱۳۸۹/۱۰/۲۷

حیدر مصلحی از صدور کرم «امام زمان نت » به تاسیسات هسته ای امریکا و اسراییل خبر داد


 به گزارش کیهان قهوه ای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ورود کرم استاکس نت و تخریب برخی دستگاههای هسته ای جمهوری اسلامی گفت:
« با فتوای ایت الله خامنه ای مبنی بر مقابله مثل در جنگ نرم و فیزیکی برادران و خواهران گمنام امام زمان با ساخت کرم کامپیوتری به نام کرم امام زمان نت (عج)  و منتقل کردن این کرم به دول استعماری و استکباری  از جمله امریکا و اسراییل  کنترل مراکز اتمی این دو کشور را بدست گرفتند و همکنون کلیه نیروگاههای تولید برق ایلات متحده با اختلال مواجه هستند و کلییه تاسیسات هسته ای اسراییل غیر فعال شده اند .»

 حیدر ممصلحی با اشاره به موبایلش گفت :

« بنده با فشار یک شماره می توانم 40 درصد برق تولیدی امریکا را خاموش کنم و امریکا را به خاک سیاه بشنونم .ولی حیف رافت اسلامی مانع از قطع جریان برق امریکا می شود ولی اگر فشار ها بر جمهوری اسلامی افزایش یابد  بنده با فشار این دکمه برق ایالات متحده را قطع می کنم . 

 توصیه می کنم قدرت جموری اسلامی را دستکم نگیرید و پای میز مذاکره بر گردند . ما حدود سه هزار کلاهک اتمی امریکا و اسراییل را با فشار دکمه ستاره موبایل من منفجر خواهد شد . »

 

 

 مصلحی در اخر گفت :

«متاسفانه کرم استاکس نت خیلی ضربه بر پیکر تاسیسات هسته ای نطنز وارد کرد و منتظر دستور مقام عظمی ولایت هستیم تا کرم ( امام زمان نت ) را در امریکا از بالقوه به بالفعل دراوریم