۱۳۸۹/۱۱/۱۲

کسی کاری برای این بابا سراغ نداره !


دکترا از دانشگاه علم و صنعت داره , استاد دکتر محمود احمدی نژاد بوده , عاشق آویزون کردن بنر و پوستره , تکه کلامش «خوشبختانه » است , اهل ریسکه , همیشه به جنبه مثبت قضیه نگاه می کنه , تلفات و ضایعات را ندید میگیره , توانایی عجیبی در سقوط هواپیما داره  , قدرت نابودی دهها هزار خودرو در سال را داره , پروفسور هم صداش می کنند . درضمن تا همین امروز صبح هم وزیر راه جمهوری اسلامی بوده !


پَروفسور حمید بهبانی جویای کار