۱۳۸۹/۱۲/۸

ویکی لیکس با انتشارعکس: خامنه ای درشبهای اعتراضات خیابانی مخالفانش ,خودش را خیس می کند


در بخش بازخوانی  اسناد منتشر شده ویکی لیکس توسط کیهان قهوه ای  در سندی که سفارت امریکا در امارات متحده برای سرویس های جاسوسی امریکا ارسال شده است , در بخش مهمی از این سند آمده است :

یکی از محافظان ایت الله سید علی خامنه ای  با گلایه از مراقبت های شبانه از ایت الله خامنه ای گفته است که خامنه ای  بدن علیل وناقصی دارد و شبهایی که فراخوان تجمعات داده می شود  بیماری ایت الله خامنه ای تشدید می شود وتخت خوابش را خیس می کند .

این محافظ که نامش در این سند نیامده است  می گوید  ایت الله خامنه ای تاکنون چندین بار از بیست وسه خرداد سال 1388  در تمامی تجمعات از بیت خارج شده  و  در مکانی محرمانه مخفی میشود و هر شب خودش را در تخت خوابش را خیس می کند. در اخر این سند امده  است که  در این شبها احمدی نژاد کنار تخت می نشید و تخت را با دستمال پاک می کند .

 

احمدی نژاد در حال دستمال کشی  تخت خواب خیس خامنه ای

 

دسته :طنز