۱۳۸۹/۱۱/۲۸

کابوسی دیگر برای جمهوری اسلامی : راهپیمایی ساعت 15یکم اسفند ماه 1389


فراخوان راهپیمایی یک اسفند ماه 1389


آری جنبش سبز تاریخی دیگر برای نه گفتن به استبداد در روز یک اسفند ماه 1389 تعیین کرده است . جنبش دریافته است تنها راه مبارزه با دیکتاتوری تجمعات خیابانی است . اگر حاکمیت گوشی برای شنیدن ندارد , مردم با حضور خود نشان می دهند اراده مردم بالاتر از فرامین حکومتی ولی فقیه  است . 

ایرانیان بار دیگر آماده برپایی اعتراضی بزرگ برای یادبود شهادت دوتن از جانباختگان قیام 25 بهمن به دست مزدوران بسیجی ولی فقیه ارتجاع هستند . 

این بار نیز برای حضوری بزرگ فراخوان راهپیمایی یک اسفند برروی اسکناسها  و دیوارهای شهرهای ایران نقش می بندد و حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی  به خود می لرزد . دیکتاتور منتظر قیام سراسری مردم در روز یک اسفند ماه 1389 از سوی مردم باش.

 ایرانیان برای رسیدن به ازادی و دمکراسی  چاره ای جز حضور در خیابان ندارند . 

خطاب به بسیجی ها ی مزدور بیش از این در برابر مردم قرار نگیرید و پیش از آن که همراه با دیکتاتوری ولایت فقیه مطلقه به زباله دان تاریخ بپیوندید به ملت بزرگ ایران بپیوندید و دست از مزدوری برای  سفاکان بردارید و در کنار مردم ایران قرار بگیرد . 

مطمئنا روز 25 بهمن حماسه زرین دیگری در تاریخ  معاصر ایران خواهد بود و مزدورانی که بخواهند برای مردم خط و نشان بکشند جز منفوران  ابدی ایران زمین قرار می گیرند . 

درود بر ملت بزرگ حماسه افرین ایران  

زنده و جاوید باد راه شهدای سبز ایران