۱۳۸۹/۱۲/۷

مصلحی اگراینجوریه ,پس آن50 میلیون نفر که مدعی هستی در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند, برای خرید شب عید بیرون رفته بودند


مصلحی میگه روز  25 بهمن ساعت سه مردم برای خرید شب عید  بیرون رفته بودند نه شرکت در تجمع اعتراضی علیه استبداد جمهوری اسلامی اگر اینجوری بخواهیم به قضیه نگاه کنیم  آن  پنجاه میلیون کذایی که مدعی هستند روز 22 بهمن در راهپیمایی حکومتی شرکت کردند هم برای خرید شب عید بیرون امده بودند که تنها سه روز قبل از 25 بهمن رخ داده .
مصلحی حیا کن وزارت اطلاعات را رها کن .