۱۳۸۹/۱۱/۲۰

مملکت ببین دست چه کسانی افتاده , برای راهپیمایی باید از یه نجار مجوز بگیری و بعد یه اژدهای بیاد درباره مجوز راهپیمایی نظر بده !


برای راهپیمایی 25 بهمن 1389 از یه نجار درخواست مجوز کردند , بعد یه اژدهایی که نه سر پیازه نه ته پیاز و اسم خودش را گذاشته دادستان  برای ابراز وجود , امده میگه : « مجوز راهپیمایی یه اقدام سیاسیه و م
ردم ایران هوشیار بوده و اگر ضرورت داشته باشد به آن پاسخ می‌دهند .»
غلام اژدها بقیه مُردند که تو را انداختند وسط حرف مفت بزنی . خب درخواست مجوز راهپیمایی  یه اقدام  سیاسیه دیگه . بعدهم تو این وسط چیکاره حَسن وزارت کشوری که اظهار نظر می کنی . این نجاره نکنه زبونش را با اره بردیدند و سه روزه لال شده تو میای نظر میدی . حاج غلام اژدها اگر مردم ایران باید پاسخ بدن چه نیازی به تو و اون  سرداررفته نجار هستش  که بخوان ازتون مجوز بگیرن . روز 25 بمهن سگهاتون ندازید به جون مردم , ایرانی ها خودشون در روز 25 بهمن با حضورشون پاسخ میدن