۱۳۸۹/۱۲/۹

فتوای جدید خامنه ای: خرید شب عید در روزهای سه شنبه شرعا حرام و در حکم محاربه با ولی فقیه است


به گزارش کیهان قهوه ای  در پی اسفتایی در خصوص خرید شب عید  در روزهای سه شنبه از مقام عظمی ولایت حضرت ایت الله خامنه ای جوابیه ای صادر کردند . 

 متن استفتاییه :

 مقام عظمی ولایت اینجانب برای خرید شب عید به اتفاق خانواده قصد دارم سه شنبه به خیابان بروم  احتراما نظر حضرت اقا در این خصوص چیست و چه تکلیفی برعهده مومنان ولایت فقیه است ؟


جوابیه مقام عظمی ولایت : 

بسمعه تعالی 

 خرید شب عید از ملزومات عید نیست و نظر واجب این است که در ماههای بهمن و اسفند برای خرید شب عید منزل را ترک ننموده  و در نیمه اول سال خرید کرد و بنابر احادیث صحیح نبوی , خرید در روزهای سه شنبه  شرعا کراهت دارد و بر اساس استنباط ثانوی از شرع مقدس اسلام احوط واجب  برحرام بودن روز سه شنبه  است و مومنان ولایت فقیه در روز سه شنبه های اخر سال به هیچ عنوان  در خیابان اتفاق نکرده و خرید شب و روز در سه شنبه حرام الحرام است و در حکم محاربه با الله  و جانشین برحق الله و ولی فقیه است .

به جان ناقابل و علیل من در روز سه شنبه برای خرید شب عید بیرون نروید

 سید علی  خامنه ای -  دوشنبه