۱۳۸۹/۱۱/۲۱

برای اولین بار در ساعت 21 شب 22 بهمن صدای الله اکبر به گوشم نرسید


بعد از گذشت سی و دوسال از انقلاب اسلامی , امسال بی رونق تر از سالهای پیش بود . یادمه چند سال پیش خیابان ها و کوچه ها چراغ و لامپ و پرچم و از این مزخرفات اویزون می کردند . امسال انگار از این جنگولک بازی ها خبری نبود .

امسال اتفاق جالبی افتاد صدایی از الله اکبر ساعت نه شب  برخلاف سالیان پیش در شب 22 بهمن به گوشم نرسید . یعنی حتی مزدورهای جمهوری اسلامی که برای گقتن الله اکبر , یک سال تمام ساندیس و حلب روغن و وام و حقوق ماهیانه می گیرند هم روشون نشده بیایند  لب پنجره و پشت بام  الله اکبر بگویند وبیش از این منفور شوند  . این اتفاق را به فال نیک می گیرم . در جایی که من هستم و هر سال صدای الله اکبر مزدوران بسیجی را می شنیدم  خفقان گرفتند . امسال به جز اتش بازی مضحکی که  در تناقض اشکاری با واپس گرایی انقلاب اسلامی است  کسی بدنبال سالگرد انقلاب ننگین اسلامی  نیست .

صدواسیمای میلی حضرت خ.ر خودش را جر داد و در بخش اخبار 21  چند دقیقه ای از ارشیو صدای الله اکبر پخش کرد .

بسیجی ها جمهوری اسلامی که هنوز فکر می کنید سید علی خامنه ای ماندنی است باور کنید مبارک  31 سال از خامنه ای بهتر حکومت کرد  ولی در عرض 18 روز به چنان فضاحتی افتاد که درحال فراره و با شتر و خر هم نتونست مردم را از ازادی بیرون کنه .همانطور که امشب  خفقان گرفتید و صدایی ازتون در شب 22 بهمن در نیامد روز 22 بهمن هم در راهپیمایی ساندیس هم شرکت نکنید و با ازادگی  در روز 25 بهمن در کنار مردم برعلیه دیکتاتوری واستبداد , فقر وفساد و تبعیض  شعار بدهید واگر نمی خواهید در کنار مردم باشید  سعی کنید در روز 25 بهمن به جای حمله به مردم   برای اولین بار  چند ساعتی را در منزل بمانید و به وجدان خود بیندیشید..