۱۳۸۹/۱۱/۲۵

آنچه من از روز عشاق در روز 25 بهمن در تهران دیدم


ساعت ده ونیم  شب بوقت تهران روز 25بهمن 1389  بعد از چند ساعت  از اینکه می توانم بخشی از مشاهدات بزرگ ملت ایران را در روز والنتاین برابر با 25 بهمن  بنگارم خرسندم هرچند همکنون تمرکز  لازم را ندارم ولی مطمئن هستم این بخشی از حماسه ای است که امروز توسط مردم به وقع پیوست .
ساعت 14:30 از جناح وارد میدان ازادی  شدم . جمعیت زیادی در حال رفت وامد بود .  در میدان آزادی  در پارک المهدی  توجه ام را  ماشینهای پلیس و دهها لباس شخصی  که حال خنده و شوخی با هم بودند جلب کرد  .مثل همیشه جانورانی در هیبت انسان که برای مشتی اسکناس حاضر هستند پیرزن و پیرمردی را مضروب کنند بی اعتنا از کنار این گله لباس شخصی گذشتم .در قسمتهای از خیابان حضور موتور سوران لباس شخصی و میگان ضد شورش  بودند .سربازان نیروی انتظامی  بروی چمنهای اطراف برج آزادی و در خیابان گارد گرفته  بودند. هر چند جمعیت  شکل تجمع به خود نگرفته بود ولی همه منتظر حرکتی برای شروع بودند و. به سمت بی ار تی رفتم و برای اولین بار نه پول دادم و نه کارت زدم و همراه  بسیاری از مردم به سمت انقلاب و امام حسین حرکت کردم . در پیاده رو های خیابان آزادی  در ساعت 15  مملو از جمعیتی بود که برای اعتراض به استبداد  حضور یافته بودند .و در خیابان هم سگهای ولی فقیه در لباس نیروی انتظامی و یگان ضد شورش  حضور داشتند . سر رودکی از ماشین پیاده شدم و همراه  بخشی از مردم به سمت انقلاب حرکت  می کردم . رفته رفته جمعیت معترض افزوده میشد . چندین بار  سد راه شدند و اقدام به متفرق کردن مردم  در خیابان های فرعی کردند  و باعث تحریک مردم می شد  .سرانجام در یورش گله ای نیروی انتظامی  مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند که گاز اشک اوری پرتاب شد و جمعیت متفرق شد . همراه  جمعیت  به اسکندری  رسیدم بار دیگر گاز اشک اور پرتاب شد ولی سر قریب روبروی دانشگاه دامپزشکی  مردم این بار گله ای از نیرویهای انتظامی را کتک زدند که باعث فرار نیروی انتظامی  شد  که یگان ضد شورش به  سمت مردم حمله ور شد و چندین گاز اشک اور پرتاب شد  ولی جمعیت همچنان در حال شعار دادن بود و تا سر جمالزاده  جمعیت  پیش رفت که با  عده ای که از میدان انقلاب می امدند جمعیت بیشتری را تشکیل دادند که این بار جمعیت به خیابانهای اطراف پراکنده شدند ولی در میدان انقلاب  نیز  مردم در حال پراکنده شدن بودند .  سوار بی ارتی شدم و که در هو کردن لباس شخصی ها   اتوبوس را نگه داشتند و بدر حال پیاده کردن مسافران بودند که با مقاومت مردم مواجه شدند . چیزی که من را متعجب کرد حضور بی شمار مردم در پیاده روها بود که   توسط مزدوران نیروی انتطامی ولباس شخصی  در حال پراکنده شدن بودند در ایستگاه  دانشگاه پیاده شدم  و به سمت چهاراه ولیصیر حرکت کردم . در طول مسیر درگیری بین مردم ویگان ویژه روی داد و دو جوان را  دستگیر کردند و بخشی از جمعیت را متفرق کردند و دو جوان را در خیابان دستبند پلاستیکی زدند و چندین بار در خیابان انقلاب به سمت چهارراه ولیعصر چرخاندند  . اینجاست که باید بگویم شرمنده  این دوجوان هستم که  نتوانستم کاری بکنم و نظاره گر این ددمنشی پس فطرتان یگان وِیژه به سرکردگی یک لباس شخصی بودم . متاسفانه عکسی نتوانستم از این وضعیت بگیرم . در طول مسیر چهارراه ولیعضر و خیابان انقلاب  به سمت پل حافظ نیز درگیری بین مردم با مزدوران سگ صفت خامنه ای ادامه داشت و چند لباس شخصی کتک مفصلی از مردم خوردند و پیرمردی  نیز از ناحیه پا صدمه دید و بروی زمین افتاد . از فردوسی  تا سر پل چوبی همینطور جمعیت در در پیاده رو حضور داشتند که توسط   لباس شخصی ها و نیروی انتظامی متفرق می شدند . در طول مسیر همه ی ایستگاههای مترور تعطیل بودند . از چند نفر شنیدم چندین نفر دیگر نیز دستگیر شده اند .  همه جای خیابان آزادی و انقلاب  جمعیت حضور داشت واگر سرکوب نمی شدند جمعیتی میلیونی در حال شکل گیری بود .   چندتن  از مزدوران که نقاب بر چهره گذاشته بودند در طول مسیر در حال فیلمبرداری بودند.  چندین بار خیابان انقلاب را چرخیدم .ساعت 20 در میدان امام حسین سوار اتوبوس به سمت میدان آزادی حرکت کردم . در طول مسیر جمعیت حضور داشت و نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در حال متفرق کردند مردم بودند . این بار برخلاف دوره های پیش که بخش خط ویژه  در اختیار مزدوران قرار می گرفت این بار تمام خیابان در اختیارشان بود  و ترافیک ایجاد کرده بودند و اجازه ورد ماشین به خیابان انقلاب  را نمی دادند و  ماشینها را به خیابان های فرعی هدایت می کردند  و به نوعی  خیابان را در اختیار گرفته بودند و هر بار هم جمعیت را به سویی متفرق می کردند .  در میدان انقلاب در ساعت 21:30 دقیقه  در حالیکه  چند اوباش  سید علی خامنه ای در حال  بوق زدن بودند  چند مزدور دیگر با حمل پرچم و عکس های از خ.ر  دور میدان در حال جولان بودند و میدان را در تسخیر خود می دیدند . هرچند من بخشی از تجمع اعتراضی مردم را دیدم  و از انچه از روز والنتاین در روز 25 بهمن دیدم  با قاطیعیت می گویم مردم در این راهپمایی پیروز شدن 
 از دید من بهترین تجمع  به جای یک خیابان بلند باید در یک میدان ان هم میدان آزادی باشد و مطئمن هستم که به جای اینکه جمعیت در خیابان متفرق شوند اگر در میدان آزادی گردهم ایند می تواند نظیر مردم قاهره در میدان التحریر تاثیر گذار باشد.
    .