۱۳۸۹/۱۲/۵

عکس سوراخ موشی که خامنه ای به ارزش صدمیلیون دلار در سوریه خریداری کرد

به گزارش اختصاصی  کیهان قهوه ای ولی امر مسلمین جهان حضرت ایت الله خامنه ای ضمن  نگرانی از اینده حکومت جمهوری اسلامی  برای  فرار به کشور دوست وبرادر سوریه سوراخ موشی به ارزش یک صد میلیون دلار از برادر بشاراسد به صورت نقد خریداری کرد تا  زمانی که فلنگ را می بنندند و از ایران هجرت می کنند باقی عمر را دراین سوراخ موش بگذرانند .

 

سوراخ موش یک صد میلیون ذلاری مقام عظمی ولایت