۱۳۸۹/۱۱/۲۲

عکس های جالب از افتضاح راهپیمایی حکومتی 22 بهمن 1389


یک خانواده موفق بسیجی ارزشی
دلقک بسیجی
خواهران بسیجی دهن گشاد


دلقک های بسیجی


تا باشه از این حزب الهی ها
تیراندازی به ولایت فقیه


بسیجی حجابت منو کشته
حزب الهی با حجاب
دختر حزب الهی شنگول


حماسه اتوبوس
بسیجی کوچولو زیر پرچم خرچنگ نشان
یا خ.ر ضامن خر
تی شرت خرکی