۱۳۸۹/۱۲/۲

به چند خواهر ساندیس خور هرجایی برای باز افرینی حماسه 9 دی در اسفند ماه نیازمندیم (همراه با تصاویر برگزیده)


به گزراش اختصاصی کیهان قهوه ای ,  بسیج مستضعفین در اطلاعیه ای اعلام کرد:

با توجه به موج جدید فتنه گری از سوی مرتدان و محاربان در چند روز اخیر  برای باز افرینی حماسه ای نظیر انفجار نوری  9 دی ماه 1388 به چند تن از خواهران ساندیس خور هرجایی در اسفند 89 نیازمندیم . لذا متقاضیان واجد شرایط هرزه گی با مراجعه به نزدیکترین پایگاه ناحیه مقاومت بسیج سراسر کشور  برای حضور در  حماسه سازی  نظیر 9 دی ماه علاوه بر برخورداری از اجر معنوی و اسلامی  از مزایای مادی و نقدی و جنسی برادران بسیجی و حزب الهی غیور  برخوردار شوند .


بسیجی هرجایی ارزشی  که در 25 بهمن  توانست یک تنه صدها فتنه گر را مجروح کند
از خواهران هرجایی قلعه بالا حوزه والفجر بسیج  که در روز 22 بهمن رویت شدند
خواهر بسیجی هرجایی که  دل 50 میلیون بسیجی را در روز 22 بهمن ربود و متاسفانه در روز 22 بهمن مفقود شده است


دو خواهر بسیجی هرجایی فوق چنانچه  توانایی دارند خود را برای حضور در حماسه ای دیگر معرفی کنند


دختر حزب الهی هرجایی مرکزمقداد که گل سر سبد حماسه افرینی هستند
دلبرک هرجایی آغا که  در تب 42 درجه حماسه داغی را در بیت رهبری افرید