۱۳۸۹/۱۱/۲۴

اگر جمهوری اسلامی گوشهایش را با پنبه فیلتر کرده است تا صدای بزغاله های محارب را نشنود , باید از روزی بترسد که بزغاله های فتنه گر , گوش جمهوری اسلامی را گاز بگیرند و میکروب فتنه را وارد بدن جمهوری اسلامی کنند و گوسفندان جمهوری اسلامی هم چاره ای جز این