۱۳۸۹/۱۱/۲۳

آگهی گمشده در روز 22 بهمن 1389


محمدرضا   اختلال حواس دارد و سابقه هاری و بیماری روانی دارد و محمد رضا فکر می کند سگ هستش و مردم را گاز می گیرد .صبح روز 22 بهمن  با لباس مبدل از منزل خارج شده است .اخرین بار نیز در خیابان ازادی دیده شده است . عکس محمد رضا  در روز 22 بهمن در خیابان آزادی درزیر امده است  .در ضمن اسم کاملش  سردار محمد رضا  نقدی است و به شدت خطرناک است . شهروندان گرامی چنانچه در روز 25 بهمن در خیابان آزادی بودید  محمد رضا نقدی را شناسایی کنید و مژدگانی دریافت کنید  .خر گمشده را پیاده کنید و مژگانی دریافت کنید