۱۳۸۹/۱۱/۲۷

مزدوران اگر جسد صانع ژاله را مصادره کردید ولی نمی توانید اندیشه پاک صانع را به بسیج اهریمنی آلوده کنید


اشغالهای پس فطرت جمهوری اسلامی ننگ ابدیت بر شما باد  . سفاک ترین رژیمها دست به این سیاه بازی ها نمی زنند . شرم بر  بسیجی مزدوری که  ریا کاری و شانتاژ جمهوری اسلامی را برای  دریافت  جیره ای  برحق می داند . ایا در تاریخ دینتان نمونه ای  از این ریا کاری و توحش سراغ دارید . متاسفم  از اینکه در کشوری زندگی می کنم  عده ای مزدور  در لباس بسیجی و پلیس برای حفظ پایه های حکومت  دجال  جمهوری اسلامی  اقدام به ضرب وشتم هموطنان خود می کنند و  در تجمعی مسالمت امیز چند تن از هم وطنان خود را می کشند و  به این راضی نمی شوند و با جعل عکس  شهید صانع ژاله کارت بسیج برایش صادر می کنند و در نمایشی قاتلان صانع  در برابر چشم مردم در خیابان انقلاب  پیکر پاک شهید صانع را  حمل می کنند.

شرم بر ما اگر  دربرابر  ریاکاری  جمهوری اسلامی ساکت بشینیم .  صانع در کنار ما در خیابان بود  وبرای هدفی بزرگ رهایی ملت ایران  از چنگال  جمهوری اسلامی  به خیابان امده بود .  ایا سکوت در برابر این جنایت و الوده کردن اندیشه والای صانع  , نشان از چیست ؟ 


قانع ژاله  برادر شهید صانع در گفتگوی با صدای امریکا گفت :
«آن شب پسرخاله ام قبل از آن که ما از شهادت برادرم اطلاع داشته باشیم به منزل ما آمد و از ما عکس برادرم را خواست و آن عکس در رسانه های دولتی انتشار یافت. .. بسیجی قلمداد کردن برادرم دسیسه پسر خاله ام بود و بعد از آن اتفاق اداره اطلاعات ما را تحت فشار قرار داد که سکوت پیشه کنیم ...خانواده ما در ختم برادرم شرکت نخواهد کرد ... متاسفانه جسد ایشان را بما نمیدهند و آرزوی صانع این بود مثل قبادی به مملکتش خدمت کند ....دشمنان، برادرم رو تشییع کردند  »