۱۳۸۹/۱۱/۲۷

طلسم مرگ دیکتاتوری جمهوری اسلامی , تجمعات اعتراضی خیابانی است

تجمعات  اعتراضی تنها شوکران مرگ  رژیم جمهوری اسلامی است . سیستمهای دیکتاتوری نه از تحریم هراسی دارند و نه جنگ با همسایگان خود , تنها چیزی که می تواند  سیستمهای سرکوبگر را نابود کند تجمعات خیابانی شهروندان  است .

اگر تجمع 14 بهمن توسط چند وبلاگ نویس مطرح شد وهرچند تجمعی در خیابان شکل نگرفت ولی ترس و وحشتی در نیروی افتضاحی جمهوری اسلامی ایجاد کرد که میادین شهر تهران  در کنترل نیروهای سرکوبگر قرار گرفت .

در روز 25 بهمن  فراخوان تجمع اعتراضی  کابوسی به مراتب گسترده تر  نظیر عاشورای خونین سال 1388 در دل حاکمیت و مزدوران جمهوری اسلامی ایجاد کرد و مجبور شد  دهها هزار مزدور جیره خور را در قالب لباس شخصی و ضد شورش و نیروی افتضاحی برای سرکوب مردم معترض به خیابانها بیاورد و در کمال قساوت و بی رحمی مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند و برای ارعاب مردم به پا خواسته , چندتن از معترضان  را در خیابان های فرعی شهر تهران  ترور کند  و اقدام به مصادره  جسد شهدای سبز مردم کنند . 

حاکمان جمهوری اسلامی از ترس قیام مردم به این جنایات اکتفا نکرده  و طی  چند روز گذشته  در تبلیغاتی کاذب و ساختگی  در رادیو و تلویزیون منفور ج.ا.ک  به بررسی ابعاد حماسه مردمی 25 بهمن می پردازند و برای  جنبش سبز خط و نشان می کشند و برای میر حسین موسوی و کروبی  درخواست اعدام کرده اند  . در سیرک مجلس  نمایندگان خود فروخته سید علی خامنه ای اقدام به شو مضحکی کردند و  در شبانه روز گذشته  این بازی  را در شهرهای مختلف نظیر حوزه علمیه قم و مشهد  اجرا کردند  .

موضوعی  که در این میان اهمیت دارد  ترس سران جمهوری اسلامی به رهبری سید علی خامنه ای  از قیام سراسری توسط مردم  است که  هر لحظه می تواند  بساط استبداد جمهوری اسلامی را برچیند و سرنوشت بن علی  برای سید علی رقم بخورد .

تجمع 25 بهمن نشان داد مردم  منتظر فراخوانی برای حضور در خیابان هستند و  برای ریشه کردن استبداد  بدنبال جرقه ای هستند که بر علیه دیکتاتور تجمع کنند

اینک مردم منتظر فراخوانی از سوی سران جنبش هستند تا بار دیگر هیمنه پوشالی سید علی خامنه ای و مزدورانش را در هم بشکنند و سراغازی برای تجمعات شبانه روزی  واعتصابات برای برچیده شدن استبداد باشد.

درود بر شهدای سبز مردم ایران