۱۳۸۹/۱۲/۱۵

مهاجرانیافشاگری کرد : هم خر خوبه هم پالون خر و در ضمن پالون خ.ر هم هیچ لکه خاکستری ندارد

 

عصاره فضل وادب اصلاحات در فرمایشی افشاگرانه ضمن تایید رژیم بر حق جمهوری اسلامی و تنفیذ گوهر والامقام اسلام حضرت ایت الله خامنه ای دامت برکاته را  یگانه رهبر راستین جهان معرفی کرد که هیچ لکه خاکستری بر دامن عبایش نیست و کاملا سبز است . 

مهاجرانی در ادامه بیان داشت :«اینطور نیست که برخی معاند گوساله میکروب فتنه گر فکر کنند ما اینجا خر هستیم ومیام این انقلاب را ماحصل صدهها هزار شهید بزرگوار مسلمان است را دو دستی به ضد انقلاب بدهیم تا خ.ر عزیز ما را هیچ لکه خاکستری پر دامن عبایش را نگرفته است را با سلطنت طلب ها و منافقین عوض کنیم نتها خود خ.ر را عوض نمی کنیم بلکه  پالون خر را هم عمرن عوض کنیم  پالون خ.ر هم هیچ لکه خاکستری ندارد و همین پالون بسیار خوب است ما همچنان بدنبال رای خود هستیم و موسوی و کروبی هم باید دنبال رای باشند و فراخوانی برای تجمعات دیگه ندن . »

مهاجرانی دراخر گفت : «خ.ر را به شخصه خیلی دوست دارم از اینکه این تحریمهای ناجوانمردانه صورت گرفته بسیار ناراحت هستم  وبه خدا وضع مالی اینجا خرابه و پول به راحتی به خاطر تحریمهای تبعیض امیز غرب به غرب  نمیرسه »