۱۳۸۹/۱۲/۲۵

احمدی نژاد : بنده به لیرالیسم اسلامی اعتقاد دارم و امام زمان هم کاری به زنهای بی حجاب غربی نداره

 

آنا پاستور در چند قدمی بیت رهبری در خیابان پاستور کشف حجاب کرد

 

به گزارش کیهان قهوه ای  دکتر محمود احمدی نژاد در واکنش به بی حجاب بودن خبرنگاز زن اسپانیایی در کاخ ریاست جمهوری خیابان پاستور گفت:

« حدیث متواتر داریم که در زمان ظهور امام زمان هم زنان غربی مختارند در برابر  امام زمان حجاب داشته باشند یا نداشته باشند , اصلن امام زمان کاری به پوشش مردم نداره و برای ایجاد عدالت ظهور می کنند و به مسایل فردی مردم کاری ندارند  به من و تو چه مربوطه, ماباید به جای اینکه گیر بدیم روسری سر زنه مردمه باید یه فکر اساسی برای اقتصاد کشور بکنیم . »

 احمدی نژاد در ادامه گفت : 

« بنده به لیبرالیسم اسلامی اعتقاد دارم و به هیچ وجه از بدحجابی و بی حجابی زنان تحریک نمی شوم   حتی اگر زن  غربی لخت هم با من در یک اتاق تنها باشه مطمئن باشید هیچ کاریش نمی کنم , چه برسه به  خانم پاستور که با دوربین روشن وارد ساختمان نهاد ریاست جمهوری  پاستور شد »

احمدی نژاد در بخش دیگری بیان داشت :

«طبق قوانین داخلی کاخ ریاست جمهوری اسلامی حجاب اختیاری است و الزامی در داشتن حجاب نیست و مانند خاک سفارت کشورها ست و مراجعه کنندگان می توانند کشف حجاب کنند و بی حجاب باشند . در امر حجاب هیچ اجباری نیست »

 احمدی نژاد دراخر از حضور سیلوانا دختر ایتالیایی که عاشق  ا.ن شده است  در ایران خبر داد که بزودی به ایران سفر می کند و به صیغه دکتر ا.ن در می اید.