۱۳۸۹/۱۲/۲۷

خامنه ای با گلایه از اتش بس در لیبی گفت: معمر برادرم چرا کوتاه امدید وابروی ما را بردید


به گزارش کیهان قهوه ای سید علی گدا یک دست پاکدست  در نامه ای محرمانه به زبان عربی  که یک نسخه ای از ان  در اختیار کیهان قهوه ای قرار گرفته است به معمر قذافی در خصوص قبول اتش بس گفته است ( ترجه فارسی ) : 

 

بسمعی تعالی 

 همکار و دوست قدیمی معمر جان پیشایش پیگر اخبار دستاوردهای گسترده  جنابعالی در بازپس گیری مناطق اشغال شده به دست فتنه گران بودم ولی از شما انتظار بیشتری می رفت این چه کاری بود که کردید . الگوی بدی در منطقه شدید از این پس فتنه گران میکروب صفت میریزن تو خیابانها و چهار تا خیابان را می گیرند بعد شورای امنیت منطقه پرواز ممنوع اعلام می کنه . بنده حاضرم مثل عربستان سعودی که نیرو به بحرین فرستاده برای سرکوب نیرو تازه نفس بسیجی با جنگ افزار سنگین  بفرستم برای خاموش کردن فتنه و  مناطق اشغال شده توسط  خس وخاشاک لیبی رابرایتان پس بگیرم .

معمر برادرم چرا کوتاه امدید و ابروی ما رهبران جهان اسلام را بردید ,بزنید ,بکشید و بدانید خدا با ماست . پس به دلتان ترس وارد نکنید و تا دقیقه اخر بجنگید و غرب را نابود کنید برایتان دعا می کنم 

 والسلام سید علی خامنه ای