۱۳۹۰/۱/۱

خامنه ای : اقتصاد به قول امام راحل مال خره و باید با مال خر جهاد کرد


سید علی خامنه ای ولی امر مسلمین  جهان  در اخرین سخنرانی خود در تشریح سال  جهاد اقتصادی گفت :
« امسال به حول قوه الهی  سال جهاد به نفس عماره و سال جهاد با خریت است . اقتصاد به قول امام راحل  مال خره و باید با مال خر جهاد کرد . البته ما در سال جدید به فتنه گران هشدار می دهیم که دست از فتنه گری بردارند و تحریک نشند و فتنه نکنند و گول اوباما را نخورند . امسال سال جهاده و ما به شیوه صدر اسلام  با فتنه برخورد می کنیم و فتنه گران را در جهاد اسلامی گردن می زنیم و دست و پایشون را قطع می کنیم »