۱۳۹۰/۱/۴

به دستور مقام عطمی ولایت فن آوری کهریزک به سوریه صادر شد


 با توجه به اوج گرفتن  اعتراضات مردمی در کشور دوست وبرادر سید علی یک دست پاکدست , و تهمیدات در نظر گرفته برای سرکوب مردم سوری در اخرین راهکار از سوی بیت مقام معظم رهبری  فن اوری پیشرفته اسلامی کهریزک به سوریه صادر شد .
 به گزارش کیهان قهوه ای  ایت الله خامنه ای در نامه ای  ارسال لباس شخصی های بسیجی برای کمک به برادر بشار اسد یادگار  حافظ اسد خدا بیامرز از یاوران انقلاب اسلامی در دودهه گذشته را نوید همکاری صمیمانه در سرکوب فتنه نامیدند و ضمن حمایت از سرکوب و قلع وقمع  سوری های اغتشاشگر فریب خورده  رژیم صهیونیستی اعلام داشت :
« برای کنترل اعتراضات و ایجاد فضای رعب و وحشت لذا فن اوری محرمانه کهریزک  در اختیار  دوست و همکار عزیزمان قرار می گیرد تا مصالحه عالیه نظام را برطرف و حوایج  نظام الهی جمهوری اعربی سوریه را برطرف نماید . لذا در اخرین  مرحله ارسال  نیورهای سپاهی لباس شخصی  سوریه فن اوری اسلامی کهریزک نیز به سوریه ارسال می شود تا فتنه اخیر حادث شده از سوی صهیونیسم بین الملل خنثی شود . »
 والسلام علیکم
 سید علی خامه ای