۱۳۹۰/۱/۲

احمدی نژاد ورود سران اتحادیه اروپا به خاک ایران رابه علت نقض حقوق بشر ممنوع کرد واموالشان را درایران مصادره کرد


احمدی نژاد در اقدامی تلافی جویانه  دارایی ها و اموال مرکل و سرکوزی و سایر سران اتحادیه اروپا در ایران را در بانکهای معتبر جمهوری اسلامی مسدود و  سران اتحادیه اروپا را تحریم کرد
 . به گزارش کیهان
قهوه ای  دکتر احمدی نژاد در اقدامی تلافی جویانه نسبت به تحریم سران جمهوری اسلامی  در اتحادیه اروپا دستور داد که دارایی و ثروت سران اتحادیه اروپا  در بانکهای جمهوری اسلامی  بلوکه شود و از این پس اجازه سفر به ایران را نداشته باشند . احمدی نژاد گفت :« متاسفانه سران اتحادیه اروپا میلیاردها دلار از ثروت ملی کشورشون دزدیدند و در بانکهای جمهوری اسلامی گذاشتند ولی ما حقوق ملت اروپا را پس می گیریم و این حسابها را مسدود می کنیم . سران اتحادیه اروپا میلیونها نفر از مردم اروپا  کشته اند و از ناقضان حقوق بشر هستند و از این پس حق سفر به خاک  ایران را ندارند و ما سران اتحادیه اروپا را تحریم کرده ایم و در کنار مردم ستمدیده اروپا هستیم و حقشان را پس می گیریم  .
 در همین حال اتحادیه اروپا اقدام اخیر جمهوری اسلامی در مسدود کردن  حسابهای با نکی سران اتحادیه اروپا در بانکهای خیلی معتبر جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند و خواستار گذشت وعفو دکتر احمدی نزاد در این خصوص شدند
 همچنین سران اتحادیه با گلایه از ممنوعیت سفرشان به خاک ایران گفتند:«تو را خدا ما را محروم نکنید ما  چیکار کنیم پولهایمان را که یه عمر از ملت دزدیدم را در بانکهای معتبر ایران فرستادیم که برای روز مبادا ذخیره کنیم . برای چی این کار را کردید»