۱۳۸۹/۱۲/۱۸

خامنه ای مجلس خبرگان را ستود و گفت : مجلس خبرگان در راس امور جهان است


ب
ه گزارش کیهان قهوه ای ایت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بیان داشت :«مجلس خبرگان بزرگترین مجلس جهان است که وظیفه خطیری چون انتخاب جانشین الله را برروی زمین را برعهده دارد . این مجلس توسط الله هدایت می شود بواقع  نمایندگانش  توسط الله انتخاب می شوند و مردم وسیله هستند . بارها از خداوند سپاسگذاری کردم که این نعمت حقیقی ولایزال را به بشریت مرحمت نمودند که که انتخاب ولی فقیه که توسط ایشان در عرش کبریا منعقد می گردد بروی زمین جوهری عملی و حقیقی  می بیند و در قالب مجلس خبرگان در می اید مجلس خبرگان بی شک بزرگترین مجلسی است که در تاریخ بشریت شکل گرفته است . وجه الهی و معنوی این مجلس  بر جنبه مادی  ان برتری دارد و یقینا مجلس خبرگان رهبری  در راس امور جهان است غربی ها که بدنبال دمکراسی هستند و ملتها را با ابزار دمکراسی می فریبند اجازه نمی دهند این مجلس که ماحصل تلاش همه مرسلین و انبیا و دانشمندان است در جهان مطرح شود و مورد بررسی دانشمندان منصف و عدالت جو قرار بگیرد .  با خدعه و نیرنگ سعی در ارتجاعی وبی خاصیت بودن  و الت دست بودن این مجلس را مطرح می کنند ویه سری گوساله هم در داخل همین اصوات را تکرار می کنند که نمایندگان مجلس مفنگی و بی عرضه هستند که توسط رهبری  دست چین می شود و همه شون عمال و کارگزارن رهبری هستند  بله اهمشون توسط اینجانب برای سمتهای مختلفی در نهادها و امام جمعه ها انتخاب می شوند ولی به این معنا نیست که این مجلس زیر دست رهبری است و رهبر نمایندگان را انتخاب می کند . خدا روشکر مردم فهمیده ای داریم و درک می کنند و گول رسانه های استکباری را نمی خورند.»
  خامنه ای در اخر گفت : «نمایندگان مجالس خبرگان رهبری نور چشم من هستند و همیشه بنده را زیر نظر دارند تا کار سهو و  اشتباه و خلافی خدای نکرده مرتکب نشوم و در مسیر الله قرار بگیرم و. یادمه پارسل بدجوری از من سوال می کردند چرا با فتنه برخورد نمی کنی و رفتنه را ریشه کن نمی کنی .  جا دارد از ایت الله هاشمی تشکر کنم که در این چند سال ریاست مجلس خبرگان را برعهده داشتند .»