۱۳۸۹/۱۲/۱۹

خامنه ای: هرکسی به دختر من فحش ناموسی بده من می بخشم برای همین ازهاشمی می خواهم این بار کوتاه بیاد


به گزارش کیهان قهوه ای  سید علی خامنه ای در سخنرانی امروز خود گفت :
«  بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نمی روم وهرکسی که فحش بده را مجازات می کنیم ما از این چیزها در این کشور نداشتیم این چه رسمی راه افتاده میرن به دختر مردم میگن جرت میدیم .فلانت می کنیم و رسمن می خوان بهش  تجاوز کنن . اگر اینها طرفدارهای  من هستند دلیل نمی شود اینجوری جلوی دوربین به دختر مردم فحش بدن و بخوان بهش تجاوز کنن. نخیر بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نمی روم .ولی بنده بسیار گذشت دارم و رئوف هستم  بنده اگر یادتون باشه در سال 78 در حادثه کوی دانشگاه گفتم که اگر تمثال من را پاره کردند من اصلن ناراحت نمی شوم . بنده  کسانی که به دختر من فحش ناموسی بدن می بخشم  وبرای همین از علی اکبر هاشمی می خواهم این بار کوتاه بیایید و اینبار از سرتقصیر این مومن خوب من که از سر وظیفه تحریک شده فحش بده بگذرد و صعه صدر نشان دهد . »
خامنه ای در اخر گفت : « اینجوری که نمیشه اسلام دین رافت و گذشته وباید همیشه گذشت در کارهایمان باشه و از خطای مردم گذشت ولی مومنان خوب من از این پس فحش ندهید خیلی بده و گناه محسوب میشه.  مورد دیگر لیبیه که دیکتاتور سفاکی به اسم قذافی داره و ادم خوبی  بود و لی الان داره مردم کشورش را  قتل و عام می کنه و سرکوب می کنه ولی مردم باید گذشت داشته باشند و قذافی را ببخشند و اجاره ندهند غرب مداخله کنه و خودشون قضیه را بحل کنند و قذافی ادم بدی نیست عصبانیه وگرنه من یادمه ایشان چقدر ادم خوبیه واگر الان دیکتاتور شده برای اینه مردم اذیتش کردند  خدا به همه صبر بده »