۱۳۹۰/۱/۶

احمدی نژاد در اقدامی متقابل به سازمان ملل وکشورهای اروپایی گزارشگر اسلامی ویژه حقوق بشری ارسال میکند


به گزارش کیهان قهوه ای طبق جلسه فوق العاده هیئت دولت , دکتر احمدی نژاد با محکوم کردن ارسال گزارشگر ویژه به ایران برای تحقیقات حقوق بشری , این حرکت را توطئه دشمنان انقلاب و صهیونیستها را معرفی کرد و بنا بر تصویب کابینه احمدی نژاد  در اقدامی متقابل برای بررسی وضعیت حقوق بشری در سازمان ملل و کشورهایی اروپایی کمیسر اسلامی ارسال می کند .
 احمدی نژاد با اشاره به نامه کارمندان سازمان ملل در نیویورک که در 6 سفر قبلی به وی داده اند گفت :
« کامندان سازمان ملل در ظلم وستم به سر می برند و بنده برای کمک به اینها اماده هستم »
 احمدی نژاد با باز کردن یکی از نامه شهروندان اروپایی از کشور فرانسه گفت :
« این هم یک نمونه دیگر از ظلم وستم که بر شهروندان اروپایی وارد می شود. در این نامه وی از اینکه به وی ظلم وارد وارد شده است به من شکایت کرده است و خواستار فرج امام زمان است . متاسفانه 589 میلیون نامه از شهروندان اروپایی در زمینه نقض حقوق بشر به دست من رسید ه است که بسیار نگران کننده است و ما در صورتی نماینده سازمان ملل را می پذیریم که اجازه سرکشی و بررسی خاک اروپا و سازمان ملل را داشته باشیم »