۱۳۸۹/۱۲/۲۴

خامنه ای : فقط فتنه گران محارب میکروب, چهارشنبه سوری برگزار می کنند


 سید علی گدا یک دست پاکدست که هیچ نقطه خاکستری در زندگی مادی اش  ندارد و تا دلتان بخواهد لکه قرمز روی عبایش  ریخته در فتوایی که صادر کرده است چهارشنبه سوری را حرام و خرافه معرفی کرد.

سید علی گدا یک دست پاکدست در همین حال بیان داشت :« به واقع فقط فتنه گران محارب میکروب رسم خرافه ای مثل چهارشنبه سوی را برگزار می کنند که تضاد اشکاری با اموزشهای مترقی اسلامی ما دارد . خوشبختانه ملت ایران در این روز اصلا کار خاصی نشان نمی دهند و در منزل را قفل می کنند واجازه نمی دهند فرزندانشان به خیابان بیاینند و فتنه وشرارت کنند . بنده  بدن علیلی دارم و هر ساله در بیت رهبری با اینکه چندتا خیابان منتهی بیت رهبری بسته است از صدای ترقه ها واتش بازی به خود می لرزم. وای به زنان اهل بیت رهبری , برای همین در شب چهارشنبه سوری در  زیرزمینی که زمان جنگ صدام  در بیت رهبری کنده شده است پناه می گیریم . ..»

سید علی گدا یک دست  پاکدست درهمین حال طرفدارانش را از هرگونه برگزاری تجمع برای مناسبت خرافی چهارشنبه سوری برحذر کرده است و برگزاری چهارشنبه سوری را خلافی در سطح شک به ولایت فقیه مطلقه توصیف کرده است و از هوادارنش خواسته است که با کسانی که به خرافه دامن می زنند و رسوم کهنه و بیخودی مثل چهارشنبه سوری  را برگزار می کنند به شدت برخورد کنند و با باتوم و گاز اشک اور تنبیه کنند . سید علی در همین حال از مقلدانش خواسته است به هیچ وجه توهین نکنند و هتکاک نباشند که جز گناهان کبیره است وباعث وقوع بلایای طبیعی می شود ولی از برخورد فیزیکی دفاع کرده و گفته است  حضرت رسول هم در جنگهای صدر اسلام نیز هیچ وقت توهین نمی کرد ولی گردن می زد ما هم باید سیره نبوی در پیش بگیریم و به جای اینکه دهانمان به الفاظ زشت الوده کنیم گردن محارب فتنه گر را قطع کنیم.