۱۳۸۹/۱۲/۲۳

تونس با پونس تونست ما هم با پونس می تونیم پیروز بشیم

 
ما هم باید پونس دستمون بگیریم و دمار از اخوندهای مفت خور در بیارییم  .ایرانی ها هم با پونس می تونند  سید علی را بترکونند . اقا جان به فکر پونس باشید که  تنها راه نجات مردم پونسه .
 هیچ حکومتی در برابر پونس دوام نیاورده این سید علی بادکنکی  هم وقتی پونس بهش وارد بشه منفجر میشه و شرش کم میشه.
مردم لیبی هم دارند با پونس معمر قذافی دیوانه را از کشورشون بیرون می کنند . این خط این نشون که بزودی معمر قذافی هم به اشغالدونی تاریخ می پیوندد. قدرت پونس را دست کم نگیرید دیکتاتورها فقط از پونس می ترسند.  جنبش ناگزیر است به براندازی برسه و این حکومت دجال منش خرافه زده را براندازی کنه .
ای جوان ساختار شکن پونس فراموش نشه