۱۳۹۰/۶/۲۴

شلاقی که امروز بر تن سمیه زده شد همان شلاقی است که محمدبن عبد الله 1400 سال پیش تن کافران را سیاه می کرد

 
در قوانین قوه قضاییه جمهوری اسلامی امده است زنان بی حجاب, مشروب خورها و مخالفان و منتقدان ولی فقیه ( سید علی خامنه ای ) و رییس جمهور ( احمدی نژاد) شلاق می خورند و این قوانین بر گرفته از دین سراسر خرافه  اسلام است.
دین اسلام توحش کامل است / دینی بازمانده خرافات اعراب بدوی حجاز / دینی  در ادامه توحش اعراب بیابانگرد / دینی که افتخارش کبود کردن بدن زنانش است / دینی که برای گسترش خود دستور به قتل و شلاق زدن انسانها می دهد./
شلاقی که امروز بر تن سمیه ها وارد می شود همان شلاقی است که محمد بن عبدالله در 1400 سال پیش تن مخالفانش را سیاه می کرد .
محمدبن عبدالله تحمل انتقاد را نداشت. برای همین منتقدانش را به قتل می رساند و یا شکنجه می کرد. برای گسترش توحش خود قرانی از خود بر جا گذاشت تا بر طبق سیره نبوی توحش را بر مردم اجرا کنند. محمد بن عبدالله  برای کسانیکه شرب خمر می کردند شلاق بدست می گرفت. محمدبن عبدالله برای کسانیکه با رضایت یکدیگر ارتباط جنسی برقرار می کردند شلاق بدست می گرفت. محمد برای کسانیکه مخالفش بودند شلاق به دست می گرفت. محمد بعد از مرگ شلاقش را به جانشینانش داد. امروز هم سید علی خامنه ای خود را جانشین رسول الله می داند و به حکم اسلام تازیانه در دست گرفته است و مردم را شلاق می زند .
 
ایات شلاق زدن در قران زیاد است برای نمونه به سوره نور در خصوص شلاق زدن توجه کنید :
به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد شلاق بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند (۲) مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار جز مرد زناکار یا مشرک را به زنی نگیرد و بر مؤمنان این امر حرام گردیده‌است (۳) و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‏دهند سپس چهار گواه نمی‏آورند هشتاد شلاق  به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند (۴)