۱۳۹۰/۶/۱۲

انقلاب مشروطه دوم از دیار ستارخان

 
بار دیگر دیار ستارخان به پا خواسته است . اگر روزگاری مشروطه خواهان از تبریز به پا خواستدند و استبداد علیشاهی را به زیر کشیدند این بار هم اذربایجان می تواند محرک نهضت براندازی استبداد سید علی گدا شود .  پس برای به زیر کشیدن استبداد سیاه سید علی گدا باید همراه تبریز و ارومیه شد .  برای نجات میهن از یوغ آخوندها راهی جز برگزاری تجمع نیست ./
 
امروز 12 شهریور در میدان بهارستان تهران خبر چندانی نبود جمعیت در سکوت به سر می برد . در خیابان جمهوری مزدوران نیروی انتظامی جوانی را متوقف کردند و بعد از توهین و کتک زدن اقدام به بازرسی بدنی کردند . مزدوران سید علی به بهانه واهی برای ترساندن مردم  جوان را چند دقیقه ای مورد تمسخر قرار دادند و سپس رهایش کردند . 
ماموران ضد ملت نیروی افتضاحی شرم بر شما که با پول مالیات این ملت به جای طرفداری از مردم  ستم روا می دارید . مقامات حکومتی میلیارد ها تومان می دزدند و اختلاس می کنند و از گمرکات خصوصی سپاه دهها میلیارد دلار کالا قاچاق می کنند و از سرحدات افغانستان و پاکستان مواد مخدر وارد ایران می کنند و نتها برخوردی با رجال دزد جکومتی نمی شود بلکه تشویق هم می شوند  بعد برای خرد کردن شخصیت جوانانی که به نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه معترض هستند توهین می کنید کتک می زنید و حتی مانع  از برگزاری  مراسم تفریحی  نظیر اب بازی در پارکها می شوید.