۱۳۹۰/۶/۳۱

احمدی نژاد : سالن سازمان ملل خالی نبود, اجنه و فرشته ها صندلی ها را درعرض چند ثانیه پر می کردند !

احمدی نژاد در واکنش به خالی بودن صندلی های سازمان ملل هنگام سخرانی اش در مصاحبه با خبرنگار کیهان قهوه ای گفت :
صندلی ها خالی نبود. غرب و منادیان استکبار جهانی  با پول و تهدید نمایندگان خودفروخته ملتها را از مقر سازمان ملل بیرون کردند. ببینید اینها که دم از آزادی بیان می زنند تحمل سخنان حق را ندارند ولی زهی خیال باطل. اگر چشم بصیرت داشتید اجنه و فرشته هایی که بر روی صندلی می نشستند را می دیدید. بنده با مدد امام زمان اصلاح مدیریت جهان را برای نمایندگان ملائک و اجنه مطرح کردم و با اکثریت ارا به تصویب نمایندگان ملتهای اجنه و فرشته ها رسید. حتی اجنه پلک هم نمی زدند و فرشته ها هم در هاله نور بنده محو شده بودند.

احمدی نژاد با اشاره به سیر تحولات در مدیریت جهان گفت :
الگوی ما برای مدیریت جهان شیوه مترقی ولایت مطلقه امر به رهبری امام زمان و نایب برحقش است . مو لای درز ولایت نمیره برای همین غرب استکباری از سیستم ولایت ترس داره و نوچه هایش را از مقر سازمان ملل بیرون می کند ولی اینها انقدر کودکانه به قضایا فکر می کنند فراموش کردند در کنار انسانها جنیان و فرشته ها هم زندگی می کنند و تعداشان از انسانها بسیار بیشتر است .  امروز به عرض ملت شریف ایران می رسانم اکثریت اجنه و تمام ملائک به رهبری ایت الله خامنه ای در صحن مقدس سازمان ملل لبیک گفتند و مدیریت جهانی قبلی را که مبتنی بر زور بود را منسوخ اعلام کردند و از این پس به ولایت مطلقه امر چشم دوخته اند. ما مدیریت جهان را اصلاح کردیم یعنی ملت ایران اصلاح کرد حالا غرب منکر شود و بگوید دروغ است و صندلی ها خالی است . چشمهایتان را باز کنید و بخش بزرگی از مردم جهان را که جن هستند را ببینید و به فکر مشکلات اجنه باشید . ایا فریادهای ملتهای ستمدیده اجنه را نمی شنوید که در طول تاریخ طنین انداز شده است...